องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการเสียภาษีป้าย [ 15 เม.ย. 2563 ]145
2 ประกาศการไม่เรียกรับสำเนาประกอบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 เม.ย. 2563 ]140
3 ประกาศไม่เรียกรับสำเนาประกอบการขอจด ต่อ หรือเสียค่าต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 เม.ย. 2563 ]143
4 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการเก็บและขนมูลฝอย [ 15 เม.ย. 2563 ]140
5 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15 เม.ย. 2563 ]154
6 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 เม.ย. 2563 ]160
7 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 เม.ย. 2563 ]136
8 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการขออนุญาตขุดดินและถมดิน [ 15 เม.ย. 2563 ]150
9 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาการ ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร [ 15 เม.ย. 2563 ]137
10 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 เม.ย. 2563 ]141
11 ประกาศ การไม่เรียกรับสำเนาเอกสารประกอบการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก [ 15 เม.ย. 2563 ]142
12 ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อราชการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 15 เม.ย. 2563 ]144