องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก ฟรี จำนวน 30 ตัว [ 20 เม.ย. 2566 ]18
2 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี [ 12 เม.ย. 2566 ]15
3 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]25
4 จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก ฟรี จำนวน 30 ตัว [ 17 ม.ค. 2566 ]24
5 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 6 ม.ค. 2566 ]28
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองปราจีนบุรี [ 12 ก.ค. 2565 ]103
7 กรมอนามัยเปิดอบรม ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร แบบออนไลน์ รุ่นที่ 18 [ 5 ก.ค. 2565 ]94
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]139
9 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 ม.ค. 2565 ]66
10 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]232
11 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]178
12 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]165
13 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]178
14 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]187
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]85
16 การลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ของ อบจ.ปราจีนบุรี [ 28 ก.ย. 2564 ]170
17 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]85
18 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2564 ]315
19 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2564 ]162
20 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]183
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7