องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อสด...
    พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ...
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้...
    " โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...
    " โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ...
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...
   

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาด และการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้องค์การบริหารไม่สามารถออก...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก
รายการเติมรักษ์ เพื่อโลก ตอนที่ 6 ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้