องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2566 อบต.ดงขี้เหล็ก ร่วมกับ ...
   

วันพฤหัสที่ 26 มกราคม 2566
อบต.ดงขี้เหล็ก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
...

  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...
   

วันที่ 12 มกราคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก...

  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...
   

วันที่ 13 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอ...

  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...
   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ด...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
 
โครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ชุมชนบ้านหนองขนาก
ใต้ร่มพระบารมี ตอน “พระราชปณิธานมั่นคง ไทยรุ่งเรือง”

 

 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้