องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ ต....
   
เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 กองสว...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึ...
   

โครงการอ...

  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...
   

โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 

  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
13 ชุมชน ตนำบลดงขี้เหล็ก
รายการเติมรักษ์ เพื่อโลก ตอนที่ 6 ต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้