องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบ...
   

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 องค...

  การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยง...
   

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 นายอุดม ตระกูลษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี...

  โครงการพบปะประชาชน
   

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565...

  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่...
   

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นายอุดม ตระ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
 
ใต้ร่มพระบารมี ตอน “พระราชปณิธานมั่นคง ไทยรุ่งเรือง”
รายงานพิเศษ "รู้สู้แล้ง" บ้านดงขี้เหล็ก พัฒนาแหล่งน้ำฯ ข่าวค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2564

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้