องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกต้นฟ้าทะลายโจร


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัด โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกต้นฟ้าทะลายโจร การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27