องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการพบปะประชาชน


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดประชุมพบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขและพัฒนาตำบลดงขี้เหล็ก ทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกับ คณะสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27