องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการพบปะประชาชน


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดประชุมพบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขและพัฒนาตำบลดงขี้เหล็ก ทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกับ คณะสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 

2023-03-14
2023-02-13
2023-01-31
2023-01-25
2023-01-12
2023-01-09
2022-12-13
2022-11-14
2022-11-04
2022-10-11