องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564


" โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 "
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 - 24 พฤษภาคม 2564 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และ อสม.
ลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 14                                    เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**************

2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-06-24
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05