องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณห้องพักบ้านเนินผาสุก หมู่ที่ 13 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12