องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้ ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ หัวหน้าสำนักปลัด พ.จ.อ.ธวัชชัย ธาราดล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณบ้านหนองขนาก หมู่ที่ 7 และบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12