องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-06-24
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05