องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอุบัติเหตุแยกถนนตัดใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มอบหมายให้ นายณรงค์ สิงห์แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นายทวี จันทรไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และ พ.อ.อ.เจษฎา จูเซียน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ควบคุมการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอุบัติเหตุ ก่อนถึงทางแยกถนนตัดใหม่บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปมาให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา

2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12