องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบหมายให้นายณรงค์ สิงห์แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก พร้อมด้วย ส.ต.ท.เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นายทวี จันทรไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และพ.อ.อ.เจษฎา จูเซียน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และวันที่ 11 เมษายน 2564 ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน 16 ราย

2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12