องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


อบต.ดงขี้เหล็ก ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน 14 หมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 นายบุญศรี จันทร์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นำคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ชุมชนในตำบลดงขี้เหล็ก 14 หมู่บ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับหมู่บ้าน และประสานเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำแต่ละหมู่บ้านดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ครัวเรือนละ 1 กล่อง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 กล่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก

2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12