องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง


วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง โดยตรวจประเมินเอกสารและอาคารสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-23
2021-08-27
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12