องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง


วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กทั้ง 3 แห่ง โดยตรวจประเมินเอกสารและอาคารสถานที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2023-03-14
2023-02-13
2023-01-31
2023-01-25
2023-01-12
2023-01-09
2022-12-13
2022-11-14
2022-11-04
2022-10-11