องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ก.พ.64


โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมู่ที่ 8 บ้านหนองจวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัด โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำท้องที่ออกพบประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อได้รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และทางเจ้าหน้าที่วางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27