องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์


ด้วยองคืการบริหารส่วยตำบลดงขี้เหล็ก ได้มีนโยบายในการเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวันจันทร์
และทุกวันจันทร์ หลังจากเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน

จะเป็นการมอบนโยบาย ติดตามงาน แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน
ซึ่งการเข้าแถวเคารพธงชาตินี้ได้ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานไม่น้อยกว่า 8 ปี

2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-06-24
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05