องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ที่สาธารณประโยชน์ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-06-24
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05