องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้...[วันที่ 2020-11-30][ผู้อ่าน 21]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กได้รับคัดเลือกเป็นอ...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 16]
 
  การทำไข่เค็มเสริมรายได้ของกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองขนาก[วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 143]
 
  กิจกรรมกลุ่มอาชีพการทำขนมไทยของหมู่ที่ 1 บ้านโคกมะ...[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมกลุ่มอาชีพการทำทำดอกไม้จันทน์เพื่อเสริมรายไ...[วันที่ 2020-04-23][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการประชุมสัญจร อบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำปี...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 287]
 
  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 346]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2020-01-21][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 40]
 

|1|2หน้า 3|4