องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มอบเงินช่วยเหลือผู...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ต...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 168]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 มาตราการเชิงร...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 327]
 
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 231]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาช...[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 421]
 
  คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 128]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการในพื้นที่ ต....[วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 192]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึ...[วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 149]
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำ...[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ...[วันที่ 2021-02-16][ผู้อ่าน 149]
 

|1หน้า 2|3|4|5