องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการประชุมสัญจร อบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน ประจำปี...[วันที่ 2020-03-23][ผู้อ่าน 46]
 
  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 56]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2020-01-21][ผู้อ่าน 104]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์[วันที่ 2020-01-02][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำ ทบทวนแ...[วันที่ 2019-09-05][ผู้อ่าน 70]
 
  พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2019-07-28][ผู้อ่าน 55]
 
  โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 54]
 
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา และการใช้บริการของประชาชน ใ...[วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 8]
 

หน้า 1|2