องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 50]
 
  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 41]
 
  การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 49]
 
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเ...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 27]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ติดตั้งป้ายสัญลักษ...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 44]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มอบเงินช่วยเหลือผู...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ต...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 6]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 มาตราการเชิงร...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 66]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาช...[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 122]
 
  คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 53]
 

หน้า 1|2|3|4