องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 82]
 
  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 80]
 
  การเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 102]
 
  การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเ...[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 63]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ติดตั้งป้ายสัญลักษ...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 96]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก มอบเงินช่วยเหลือผู...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ต...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 33]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 มาตราการเชิงร...[วันที่ 2021-05-21][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่...[วันที่ 2021-05-06][ผู้อ่าน 93]
 
  อบต.ดงขี้เหล็ก ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาช...[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 219]
 
  คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการ อบต.ดงขี้เหล็ก พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 69]
 

หน้า 1|2|3|4